miércoles, 28 de septiembre de 2011


A continuació, aporto algunes de les eines i recursos que des de la classe de TIC hem trobat interessants i molt útils per a la elaboració d’un PLE (Entorn Personal d’Aprenentatge)

* Twitter: és un servei de microblogging que permet als seus usuaris enviar i llegir missatges de text d'una longitud màxima de 140 caràcters (denominats tweets, tuits, o piulades) per mitjà del mateix web de Twitter, o bé aplicacions de tercers com Twidroid, Twitterrific, Tweetie, Facebook...

Enllaç: www.twitter.com


* Blog: serveix per publicar les pròpies experiències i per compartir recursos, per exemple, en el camp docents.

Enllaç: www.blogger.com


* Google maps: és una eina molt útil que permet visualitzar diferents punts de la geografia mundial en forma de mapa o en imatges en tres dimensions.

Enllaç: www.google.com/maps


* Gmail: és el servei de correu electrònic de google.

Enllaç: https://accounts.google.com/Login


* Youtube: serveix per compartir vídeos online.

Enllaç: www.youtube.es


* Pàgines webs de diaris: molt útils per a obtenir informació contrastada sobre notícies d’actualitat.

Enllaços: www.elpais.es www.lavanguardia.com www.publico.es


* Google reader: Lector de RSS i atom. Permet organitzar i accedir ràpidament des d'una interfície Web a totes les notícies de les pàgines configurades en el sistema que suporten RSS o atom.

Enllaç: www.google.es/reader


* Facebook: la xarxa social per excel·lència.

Enllaç: www.facebook.com


* Webquest: és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet. Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d'un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats.

Enllaç: www.webquest.xtec.cat/enlla/


* Slideshare: és un programari lliure on els usuaris poden enviar les seves presentacions Powerpoint o OpenOffice, per ser visualitzades online amb el format flash. És una opció interessant ja que aquest programa ens permet compartir presentacions en la xarxa.

Enllaç: www.slideshare.net


* Delicious : útil per a gestionar pàgines preferides compartides per nosaltres.

Enllaç: www.delicious.com


* Blink: campus virtual de Blanquerna.

Enllaç: www.blink.blanquerna.url.edu/


* Linkedin: xarxa social amb orientació professional.

Enllaç: es.linkedin.com


* Flickr: és un lloc web per a organitzar fotografies digitals que funciona com una xarxa social. És un servei molt utilitzat pels usuaris de blocs com a dipòsit de fotos.

Enllaç: www.flickr.com


* Fotolog: és una variant de weblog, que consisteix bàsicament en una galeria d'imatges fotogràfiques publicades regularment per un o més autors. Generalment, amb la foto, el propietari del fotolog hi posa comentaris referits i tot sovint es desen les dades tècniques, com ara el tipus o marca de càmera.

Enllaç: www.fotolog.com


* Skype: aquesta és una eina de comunicació força coneguda que funciona mitjançant videotrucada.

Enllaç: www.skype.com


* Jimdo: és un editor de pàgines web molt manejable i interessant. La llicència gratuïta permet utilitzar fins a 500 Mb.

Enllaç: www.jimdo.com

miércoles, 21 de septiembre de 2011

El meu PLEPer a entendre aquest esquema, abans fa falta saber què entenem per PLE.

PLE: Nova manera de percebre les noves tecnologies de la informació i comunicació a l’aprenentatge tant a l’inici com durant el cicle vital

Amb el PLE:

* Aprenentatge sense escoles
* Complement amb el que avui dia es fa a les aulesNecessitat d’integrar, no d’imposar, les TIC ja que es difícil d’encaixar-la en una estructura ja en us que no segueix els mateixos matisos com es l’educació formal d’avui dia. És un entorn en el que es produeixen moltes de les interaccions i la comunicació, que són la base de l’aprenentatge permanent