martes, 30 de abril de 2013

El Dipity

A la sessió de TIC d'avui, hem vist una eina que sempre pot ser útil: el Dipity. Aquesta aplicació web és una eina que ens permet crear un frisc cronològic multimèdia on podem introduir des de fotografies a les nostres dades acadèmiques o laborals.
A continuació, us deixo un exemple del fris que començar a elaborar avui mateix, aquest és incomplet i falta incorporar-hi molts elements que posa al nostre abast Dipity. Així mateix, deixo un enllaç on podeu veure un tutorial sobre els diversos usos d'aquesta eina.
Pot resultar un recurs didàctic molt interessant tant des del punt de vista de l'alumne, ja que els entorns visuals afavoreixen l'aprenentatge significatiu, com del docent, ja que pot servir-se d'aquesta eina per a aplicar-la al procés d'ensenyament- aprenentatge. Aquesta aplicació permet als alumnes identificar unitats de temps, seleccionar la informació més rellevant sobre un tema, organitzar esdeveniments en el temps, entendre i nomenar cadascun dels elements que conformen la línia del temps. A més, es pot integrar qualsevol tipus de recurs que trobem en la xarxa des de textos, imatges,videos.
Finalment, considero interessant esmentar les seves armes, els seus arguments favorables i els punts febles de la mateixa:

Punts a favor:
 1. Permet quatre maneres de visualització: Línia de temps, albumllista d'esdeveniments i mapa; en aquest genera un mapa personalitzat de Google Maps amb les dades i localitzacions de la línia
 2. Es pot veure en format de pantalla completa 
 3. Les dates poden expressar des dels anys fins als segons 
 4. Cada esdeveniment té la seva pròpia URL 
 5. Genera automàticament esdeveniments a partir de fonts externes (marcadors, Youtube,RSS
 6. És l'única que genera esdeveniments en una línia a partir dels d'altra linea a la qual podem subscriure'ns. D'aquesta manera podem assignar a grups línies de subperiodes (I GuerraMundial,...) de manera que automàticament generin unalínia més àmplia (per exemple: el segle XX
 7. L'editor de text accepta HTML bàsic i per tant podem inserir enllaços en el text. 
 8. Accepta una gran quantitat d'elements multimèdia: imatges, vídeo, àudio i mapes (s'insereixen amb gran facilitat) 
 9. Cada línia s'etiqueta amb tags 
 10. Les recerques es fan sobre els tags i paraules clauEls resultats mostren nº de visites, nº d'ítems i línies relacionades 
 11. Admet la cooperació de diversos editors 
 12. Funcions socials
 13. És l'única que permet triar el fons en el compte gratuït
 14. Visualment és bastant clara i atractiva 
 15. S'insereix perfectament en blogswikis i altres llocs web 

Les seves limitacions: 
 1. Les línies generades automàticament poden resultar confuses en un primer moment. 
 2. Un dels seus principals problemes és que en la versió gratuíta només permet crear 3 línies. Per a eliminar aquest límit cal pagar 5$ mensuals. 
 3. Dóna alguns problemes amb els caràcters especials
 4. És l'única que no es pot imprimir
 5. No admet dates "abans de Crist" 
 6. No mostra gràficament els períodes 
 7. No permet importar/exportar 

No hay comentarios:

Publicar un comentario